Særligt for os

.

Mini-Skills og Skills

Mini-Skills og Skills er to eftermiddagsprogrammer, som for det meste foregår tirsdage eller torsdage mellem kl.12.45-15.15 for udvalgte elever fra 4-8. klasse. Målet er at skabe positive oplevelser og nye fællesskaber for eleverne sammen med engagerede lærere.
I Mini-Skills og Skills er hovedfokus for elevgruppen: samarbejde, omverdensforståelse, mod, konflikthåndtering, nye kompetencer og udviklende oplevelser. Vi arbejder altid temaorienteret i perioder af 6-8 uger. Vi vægter udelivet højt i vores programmer, og vi samarbejder bl.a. med Sejlerhuset og lokale sportsklubber omkring vores forløb. Vi er desuden årligt på lejrskole med eleverne, hvilket i høj grad er med til at styrke elevernes indbyrdes relationer.
Det er elevernes klasselærere, der udvælger de elever, der får tilbuddet om at deltage i Mini-Skills og Skills, fordi de ser nogle muligheder for, at det enkelte barn kan indgå i nye relationer og videreudvikle sine sociale kompetencer i et miljø, hvor der er fokus på succesoplevelser og opbygning af et stærkt selvværd.

Skills på tur til Sejlerhuset, Brøndby Strand
Sidst opdateret den 23. november 2021