Referater fra skolebestyrelsens møder

Her kan læse referater fra skolebestyrelsens møder

Referater fra skolebestyrelsen

Referat 26. januar 2022

Skolebestyrelsesmøde den 26. januar 2022

Tilstedeværende:

 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole Sønderup(dirigent), Said Mo El Idrissi,Diana Hemdrup, Fozia Shah.

 

Marian Weng, Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen

 

Semina(elevråd)

 

Rikke Rubek, Finn Rigét, Jimmi Riber Brønd 

Sidsel Rosa Just er gæst i anledning af ansættelse som viceskoleleder på vores skole.

Arno Hurup Christiansen

 

Afbud:  Annette Nerup Jakobsen

Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt

Punkt 1: Nyt dato mødet med kontaktforældre. Mulighed for ekstra indhold.

Aydin Soei har lavet en undersøgelse med eleverne fra nuværende 8. og 9. klasse, hvorefter der er blevet udarbejdet en rapport, som han vil holde et oplæg om til mødet med kontaktforældrene. 

Forslag til nuværende program (som er udarbejdet ved et tidligere skolebestyrelsesmøde) er at udskyde et af de tidligere punkter til et andet møde. 

Rikke og Lone Mette kigger på, hvilket punkt der kan undværes, så der kan gøres plads til et halv times oplæg af Aydin Soei.

Når datoen for valg til skolebestyrelsen bliver offentliggjort kommer den endelige dato. Rikke melder nærmere ud

Punkt 2: Brøndby 2030. Info om strategi ved Rikke samt info om bygninger og Brøndby Strand Programmet

Brøndby Kommune har udarbejdet en strategi for 2030, hvor der er fem fokuspunkter, hvortil der er udarbejdet nogle arbejdsgrupper.

  1. Flere i uddannelse og beskæftigelse 
  2. Større variation i natur og grønne områder 
  3. Mere idræt, sport og bevægelse hele livet 
  4. Mere varierede boligformer 
  5. Mere klimavenlig kommune

I kan læse folderen her: https://www.brondby.dk/media/voxjl2ow/br%C3%B8ndby-strategi-2030.pdf 

I forhold til byggeri i Brøndby Strand kan I læse mere om projektet og processen her: https://www.brondby.dk/borger/bolig-byggeri-og-planer/byudvikling/fremtidens-brondby-strand

Springhallen står klar ca. foråret 2022, hvor idrætslærerne kan benytte sig af det. Det kræver et særligt kursus, som medarbejdere får tilbudt.Punkt 3: Budget 2022. Dialog

Rikke fremlagde køreplanen for budgettet, som kan findes i Google Drev.

Skolernes ramme blev fremlagt af Rikke

Rikke og Finn gav en gennemgang af undervisningsmiddel ønsker på indskolingen og overbygningen.

Budgettet skal godkendes ved næste skolebestyrelsesmøde.

  Punkt 4: 

Formanden: 

Ingen nye meddelelser

Skole, plus info om Unicef RS:

  • Skolen har ansat Sidsel Rosa Just som viceskoleleder og starter den 1. marts. Sidsel kommer fra en konsulentstilling i kommunen. Derudover har hun været en del af koordineringen i forbindelse med tilsynet.
  • I forhold til coronasituationen - flere af skolens personale og elever er ramt af corona. Derfor oplever mange elever at de har vikar eller tilsyn. I sjældne tilfælde kan de større elever få fri, hvis der mangler personale. 
  • Det er uvist om test/podning fortsætter med de nye retningslinjer

 

SFO :    

Diverse projekter har været aflyst på grund af personalemangel.  

 

Forældreforening: 

Ingen meddelelser

 

Banko: 

Ingen meddelelser

 

Elevrådet:

Elevrådet fortæller lidt om hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret

 

Øvrige:

Ingen meddelelser

Referat 2. marts

Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022

 

Tilstedeværende:

 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole Sønderup(dirigent), Said Mo El Idrissi, Annette Nerup Jakobsen, Fozia Shah.

 

Marian Weng, Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen

 

Semina(elevråd)

 

Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd, 

Sidsel Rosa Just er gæst i anledning af ansættelse som viceskoleleder på vores skole.

Arno Hurup Christiansen

 

Afbud:Finn Rigét, Diana Hemdrup

 

Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt

Punkt 1: Godkendelse af budget,Se bilag.

Budgettet er gennemgået 

Punkt 2: Ole punkter, se vedhæftede bilag.Dialog 

Brandstiftelse - hvad kan vi gøre?

- Der er elever der er sat i forbindelse med branden og de pågældende elever har haft bekymringssamtaler med forældre, SSP, ledere og politi

- der er sat kamera op flere steder

- der er opmærksomhed i forhold til afgangsprøver og dimission, og der bliver taget de nødvendige tiltag

- Der er et tæt samarbejde med det lokale politi og SSP

Uddannelsesparathed:

- der er en stor del af eleverne i 9. klasse, der er uddannelsesparat

- der er mere fokus på at tale med eleverne omkring at foretage et kvalificeret valg, og at der er mulighed for omvalg

- koordineret ungeindsats, er et tiltag der er nedsat af Brøndby Kommune for at hjælpe eleverne med at "blive" på en ungdoms - eller videregående uddannelser. I kan læse mere her: https://www.brondby.dk/media/3lzlverr/sammenh%C3%A6ngende-kommunal-ungeindsats-i-br%C3%B8ndby-kommune-2019-1.pdf     

- Lærerne bliver klædt på til de mange ungdoms-og videreuddannelser der er at vælge imellem og eleverne  kommer ud og snuser til mange af de forskellige muligheder der er

- hvordan kan vi inddrage forældrene? kan man lave en form for ressourcebank med forældres bekendtskaber/jobs i forhold til praktik i 8. klasse

- Til næste skolebestyrelsesmøde kan Mikkel UU-vejlederen, holde et lille oplæg omkring uddannelsesparathed og succesrate for eleverne på Brøndby Strand Skole

 

Børns fravær - hvad kan vi gøre for at forældrene er opmærksomme på deres barns fravær?

-  Forældre kan følge med i deres barns fravær på Aula, som følge af en ny fraværs strategi 

- Der er nedsat et fraværs taskforce i kommunen, som arbejder på at implementere en ensartet procedure for fravær i hele kommunen. Der vil komme et skriv omkring dette til forældre 

 

Kan man sammenholde karakter/test i forhold til lærere?

- der er mange data der spiller ind i børnenes præsentationer og progressioner 

- efteruddannelse/ kompetence 

- hvis der en utilfredshed med en lærer (fagligt eller andet) - snak med en teamlærer/ledelse/ eller anden voksen for at finde en løsning

Lærerne er i gang med at arbejde med feedback fra eleverne i forhold til undervisningen 

- der er mulighed for lærerne at sparre sammen med andre lærere i deres Fælles Faglige team

 - års/standpunktskarakteren afhænger af faget med udgangspunkt  i UVM's/fagets retningslinjer

- drøftelse omkring, hvordan lærerne holder et overblik over elevernes præsentation i fagene.

Punkt 3: Valg til skolebestyrelsen. Planlægning af valghandlinger april 2022.

Valghandlinger:

 - nedsættelse af en valgbestyrelse

- indkalde til et opstillingsmøde (slut april)

- Ved et antal af for mange ansøger til opstillingsvalg

Opstillingsmøde den 5. april fra 17.00-18.00

- Formanden orienterer og man kan derefter stille op ved at skrive sig op

  

Punkt 4: Forældrearrangementer, aftaler om datoer og antal.

Kontaktforældremøde 11. maj fra 18.00-20.00

Punkt 5: Meddelelser:

 

Formanden: 

Ingen nye meddelelserSkole, plus info om Unicef RS:

- rettighedsugen i uge 13 bliver lækker

- klassesammenlægninger på nuværende 0. og 7. årgang

 

SFO :    

Ingen meddelelser

 

Forældreforening: 

Anette efterlyser besøgsdag i klasserne ( maj/april)

 

Banko: 

Ingen meddelelser

 

Øvrige:

Ingen meddelelser

 

Referat 30. marts 2022

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30. marts 2022

 

Tilstedeværende:

 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole Sønderup(dirigent), Said Mo El Idrissi, Diana Hemdrup, Annette Nerup Jakobsen, Marian Weng,

 

Rikke Rubek, Finn Rigét(referent), Jimmi Riber Brønd, 

Arno Hurup Christiansen

Afbud:  Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen, Semina(elevråd), Fozia Shah.


Godkendelse af sidste referat:Punkt 1: Mikkel, vores UU-vejleder, kommer og fortæller om uddannelsesparathed og 9. klassernes valg.Mulighed for dialog med Mikkel

Mikkel orienterer om uddannelsesvalg for skolens elever. Procentfordelingen på EUD, EUX, STX, HTX,HF, 10. klasse og 10. klasse på efterskoler blev fremlagt. Der blev stillet mange spørgsmål i forhold til unges uddannelsesvalg, skolens og Mikkels indsatser. Der blev talt om hvad der kan hjælpe til at flere elever vælger erhvervsuddannelse, eller ungdomsuddannelser som de færdiggøre. Vejen går også gennem forældrene.

 

Punkt 2: Valg til skolebestyrelsen. Plan for perioden og dialog om hvem der vil stille op.

Folk meldte ind og ud, og på tirsdag kl. 17.00 er der opstillingsmøde til skolebestyrelsen.

 

Punkt 3: Meddelelser:

 

Formanden:

Ingen meddelelser

 

Skole, plus info om Unicef RS:

Åbent hus i morgen, kom alle sammen! 

Det er så hyggeligt i øjeblikket med UNICEF-ugen, hvor alle elever er blandet på tværs af årgange og matrikler, hvilket vil sige at der er små fra Indskolingen i Overbygningen, og omvendt. 

SFO :    

Der er blevet indskrevet 96 børn, hvilket resulterer i fem 0. klasser. Alle corona-restriktioner er sluttet efter uge 7.

Forældreforening:

Mangler medlemmer

Banko: 

 

Øvrige:

Ingen meddelelser

 

Sidst opdateret den 05. maj 2022