Ordensregler

Almindelig sund fornuft

Alle respekterer hinanden uanset forskelligheder

Alle tager hensyn, lytter og taler pænt til hinanden

Man er aktiv og deltagende

Man behandler skolens og hinandens ting pænt

Ordensregler

 Indskolingen (0.-3. klasse):

 • Sne: Der må kun leges/kastes med sne på bageste boldbane.
 • Boldspil og anden redskabsleg er ikke tilladt indendørs.
 • Billeder/foto. Der må kun tages billeder efter aftale med voksne.
 • Elever i 0.-3. klasse må kun forlade skolens område, hvis det er aftalt med læreren eller skolens kontor.
 • Legeredskaber der viser sig at være til gene eller fare kan forbydes efter forudgående dialog mellem ledelse og medarbejdere.

 Overbygningen (4.-9. klasse):

 • Sne: Der må kun leges/kastes med sne på boldbanerne bag idrætshallen.
 • Boldspil og anden redskabsleg er ikke tilladt indendørs.
 • Billeder/foto: Der må kun tages billeder efter aftale med voksne.
 • Elever i 4.-6. klasse må kun forlade skolens område, hvis det er aftalt med læreren eller skolens kontor.
 • Elever i 7.-9. klasse må forlade skolens område i mellem- eller fritimer og i frikvarterer, hvis det er aftalt skriftligt mellem skolen og hjemmet.
 • Legeredskaber der viser sig at være til gene eller fare kan forbydes efter forudgående dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Særligt omkring mobiltelefoner og øvrige digitale enheder

Skolen anser mobiltelefoner og øvrige digitale enheder som en ekstraresurse og redskaber med mange forskelligartede anvendelsesmuligheder.

Enhederne er en del af elevernes hverdag og identitet, og kan virke motiverende for elevernes indlæring.

Skolen ønsker at fremme en politik, hvor alle digitale enheder kan være en naturlig del af undervisningen, når den enkelte voksne vurderer, at det giver mening.

I forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner og digitale medier og enheder er net-etikette en del af de obligatoriske emneområder for eleverne.

Nedenstående kan tages i anvendelse, hvis mobiltelefon eller øvrige digitale medier og enheder ikke benyttes hensigtsmæssigt og er til gene for øvrige børn/voksne

 • Telefonen eller andet inddrages og kan afhentes på kontoret ved endt skoletid.
 • Telefonen eller andet inddrages og kan afhentes af forældrene dagen efter.
 • Telefonen eller andet inddrages i en uge og kan afhentes af forældrene.

Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til forseelsen.

Sidst opdateret den 24. november 2022