Ordensregler

Almindelig sund fornuft

Alle respekterer hinanden uanset forskelligheder

Alle tager hensyn, lytter og taler pænt til hinanden

Man er aktiv og deltagende

Man behandler skolens og hinandens ting pænt

Ordensregler

 Indskolingen (0.-3. klasse):

 • Sne: Der må kun leges/kastes med sne på bageste boldbane.
 • Boldspil og anden redskabsleg er ikke tilladt indendørs.
 • Billeder/foto. Der må kun tages billeder efter aftale med voksne.
 • Elever i 0.-3. klasse må kun forlade skolens område, hvis det er aftalt med læreren eller skolens kontor.
 • Legeredskaber der viser sig at være til gene eller fare kan forbydes efter forudgående dialog mellem ledelse og medarbejdere.

 Overbygningen (4.-9. klasse):

 • Sne: Der må kun leges/kastes med sne på boldbanerne bag idrætshallen.
 • Boldspil og anden redskabsleg er ikke tilladt indendørs.
 • Billeder/foto: Der må kun tages billeder efter aftale med voksne.
 • Elever i 4.-6. klasse må kun forlade skolens område, hvis det er aftalt med læreren eller skolens kontor.
 • Elever i 7.-9. klasse må forlade skolens område i mellem- eller fritimer og i frikvarterer, hvis det er aftalt skriftligt mellem skolen og hjemmet.
 • Legeredskaber der viser sig at være til gene eller fare kan forbydes efter forudgående dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Særligt omkring mobiltelefoner og øvrige digitale enheder

Princip for anvendelse af digitale enheder

Vedtaget af Skolebestyrelsen, juni 2023. Læs mere her.

 • For 0. – 9. klasse gælder: Ved undervisningens begyndelse sørger klassens lærer eller pædagog, for at elevernes mobiltelefoner/smartwatch, på fly-mode/slukket, er afleveret i mobilkassen. Kassen låses herefter inde i et skab i lokalet og udleveres efter endt skoledag.
 • For 7. – 9. klasse gælder: At mobiltelefonen kan udleveres til spisefrikvarteret, og indsamles igen ved 5. lektions start.
 • Det er lærerens eller pædagogens afgørelse om mobiltelefoner/andre digitale enheder må benyttes i en given undervisnings- og fritids-situation. Det er et krav at spor/afdelinger aftaler en fælles tilgang til hvornår det kan give mening at bringe de digitale enheder i spil.
 • I specialklasser kan der dispenseres fra retningslinjerne.
 • Overholdes ovenstående ikke, inddrages mobiltelefon/andre digitale enheder og opbevares på skolens kontor til efter endt skoledag.
 • Alle får undervisning i ”Du må ikke tage fotos eller videoklip af andre” – uden samtykke. Vores elever lærer ydermere at de ting, der sker i skolen, umiddelbart skal håndteres i skolen. Skolen tager kontakt til forældrene.
Sidst opdateret den 03. november 2023