Skolebestyrelse og elevråd

Alle møder i skolebestyrelsen afholdes som udgangspunkt sidste onsdag i hver måned. Find skolebestyrelsens medlemmer, og referater fra årets møder.