Vores Værdier

Trivsel og faglighed er forudsætning for at børnene kan sendes ud i verden som livsduelige mennesker, parate til møde de udfordringer en moderne verden bringer. Ligeledes skal arbejdet med medborgerskab give børnene indblik i verdenen omkring dem. Certificeret rettighedsskole af Unicef Danmark.

Vores værdier

Faglighed
 • Faglighed er når børnene bliver mødt af uddannede, kompetente og engagerede voksne

 • Faglighed fremmer og udvikler det enkelte barns potentiale

 • Faglighed skaber overblik og overskud til at inkludere børn med forskellige sociale og faglige kompetencerFaglighed – er vigtig fordi:

 • Faglighed fremmer motivation

 • Faglighed videreudvikler elevens, lærerens og pædagogens refleksioner i forhold til egen praksis

 • Faglighed styrker den dannelsesmæssige udvikling

 • Faglighed styrker en kultur med samarbejde, feedback og evaluering

Trivsel
 • Trivsel danner grundlag for at god læring finder sted
 • Trivsel er når vi skaber relationer børn og voksne imellem
 • Trivsel foregår i forpligtende fællesskaber
 • Trivsel tager afsæt i et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

 

Trivsel – er når alle

 • Føler sig som en del af fællesskabet
 • Føler sig ligeværdige
 • Taler ordentligt til hinanden
 • Har fokus på relationer
 • Ser/Hører/Forstår hinanden – er anerkendende
 • Problemløser i læringsrummet (alle ejer et problem)
 • Overholder aftaler
 • Passer på hinanden
 • Passer på hinandens og skolens ting
 • Er med til at skabe gode fysiske rammer
Medborgerskab
 • Medborgerskab fremmer fællesskab mellem mennesker
 • Medborgerskab styrker forståelsen for det lokale/globale fællesskab
 • Medborgerskab udvikler demokrati i praksis
 • Medborgerskab styrker integration og ligeværd

 Medborgerskab – er vigtigt fordi vi lærer at:

 • Indgå i et fællesskab og være en del af en helhed
 • Vi har rettigheder og pligter
 • Deltage aktivt i skolens liv
 • Åbne øjnene mod det omgivende samfund
 • Tage medansvar i de fællesskaber vi indgår i
 • Ytre vores mening og indgå i dialog
I august 2021 blev vi certificeret rettighedsskole af Unicef Danmark.
Sidst opdateret den 07. december 2021