Elevrådet på Brøndby Strand Skole

Alle elevrepræsentanter og suppleanter bliver ved skoleårets start valgt på demokratisk vis i klasserne. Elevrådet afholder derefter et demokratisk valg af formand og næstformand.

Elevråd 19-20
Elevrådet i skoleåret 2019-20

Ved skoleårets start afholdes et demokratisk valg i alle klasser (4. - 9. klasse), hvor der vælges en repræsentant og suppleant til skolens elevråd. Dernæst vælges formand og næstformand i selve elevrådet og begge deltager i det månedlige skolebestyrelsesmøde, hvor de blandt andet fremlægger elevrådets arbejde.

Ved elevrådets første møde bliver der ydermere valgt ordstyrer og referent.

Der afholdes mellem 8-10 møder på et skoleår.

Elevrådets opgaver i løbet af skoleåret

Elevrådets opgave i løbet af skoleåret
  • Arbejde for god trivsel blandt eleverne 
  • Planlægge aktiviteter på tværs af klasserne i pauserne
  • Sætte fokus på at gøre skolen til et rart sted at være
Indsatsområder i skoleåret 2022-23
  • Fokus på at passe på vores skole
  • Igangsætte aktiviteter i pauserne
  • Skabe bånd mellem eleverne i pauserne med mottoet “alle må være med”
  • Arbejde med at drive ARLA-automaten, så eleverne kan købe pause snacks
  • Gøre skolen til et rent sted ved blandt andet at planlægge “skraldepatrulje”

 

Sidst opdateret den 09. februar 2023